Teksty

Tomasz Tobolewski

„Bycie jest tym , co od nas wymaga tworzenia, abyśmy mogli go doświadczyć”

Maurice Merleau-Ponty